وزیر نیرو: عبور از کم‌آبی تنها با ساخت سد ممکن نیست