روحانی: کشور با برجام یا بدون برجام به‌ خوبی اداره خواهد شد