جزئیات پرداخت 6 میلیارد دلار برای ثبت سفارش دو ماهه امسال