واکنش سازمان غذا و دارو به کاهش شرکت‌های تولیدی دارو