مراسم تجلیل از ورزشکاران با حضور رئیس جمهور برگزار شد