خرم‌آبادی: رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد/فیلتر تلگرام دائمی است