تصاویر / پرتاب تخم مرغ به خودروی دیپلمات‌های آمریکایی