واکنش سخنگوی دولت به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا