"صداوسیما بگذارد کالای ایرانی هم مزه تبلیغ را بچشد"