ماموریت دولت به ۲ وزارتخانه درباره تجارت با اوراسیا +سند