پرداخت وام ۳۲۰ میلیون تومانی برای نوسازی کامیون‌های فرسوده