تصاویر / ۳۲سال قبل؛ حمله رژیم صدام به قطار مسافربری خوزستان