وزیر خارجه آمریکا از آمادگی مذاکره با اروپا درباره ایران خبر داد