تصاویر/ دیدار اعضای کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی با رهبر انقلاب