وفور کالاهای اساسی در بازار/ بازار آماده خروج آمریکا از برجام بود