اقدام ترامپ را به‌فال نیک می‌گیریم / از این به بعد باید توجه عمیق‌تری به ارتقاء توان دفاعی داشته باشیم