کشف ۵۰۰ گلوله خمپاره و نارنجک در خانه تروریست‌ها/ داعشی ها آنقدر به سر شهید تیموری شلیک کردند که چیزی از آن باقی نماند/ باز هم پای تلگرام در میان بود