اطلاعیه باشگاه سپیدرود درباره پایان همکاری با علی کریمی