فیلم راداری از لحظه برخورد نفتکش سانچی با کشتی کریستال