اظهارات فرمانده حفاظت سپاه در خصوص تهدید تروریستی مسئولان