تصاویر/ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل داعش در حمله به مجلس و حرم امام