فیلم/ توضیحات رئیس پلیس تهران درباره ماجرای اخیر برخورد گشت ارشاد با دختر جوان