فیلم/ ابتهال و قصیده خوانی قاری سوریه‌ای در دیدار با رهبر انقلاب