تصاویر / دیدار دست‌اندرکاران همایش حکیم طهران با رهبر انقلاب