از اعلام آمادگی‌های پیامکی تا کسانی که می‌خواهند در دولت بمانند