روحانی به پوتین: آمریکا نمی‌خواهد سوریه به ثبات دائمی برسد