رازی که باعث نجات تنها بازمانده هواپیمای یاسوج شد!