احتمال تأخیر مجدد حرکت قطارها در برف و کولاک امروز