تحویل ٨٢ دستگاه خودروی تاکتیکی به یگان‌های عملیاتی نزاجا