ضرغامی: پیگیر فعالیت رابعه اسکویی در کشور هستم+عکس