لابی‌های پشت پرده برای به تأخیر انداختن رسیدگی‌ به پرونده رانت در حوزه خودرو