تمرین دوشنبه سرخپوشان پشت درهای بسته برگزار می‌شود