ظریف: مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس ایجاد شود