آیا کودکان در اردوهای آموزش و پرورش به مراسم خاکسپاری برده می‌شوند؟