برگزاری دومین آزمون سراسری مهارتی سربازان + جزئیات