تقلای هیأت نمایندگی آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف ضد ایرانی!