ترک منطقه رزمایش توسط ۲ ناو ائتلاف پس از هشدارهای ایران