اهل بیت از کتابت قرآن با طلا خشنودند؟ / واکنش ها به قران کشتی طلا در فضای مجازی