رویترز:عربستان، اداره «شرکت بن‌لادن» را به دست گرفت