3 زلزله بزرگ در کرمانشاه، ایلام و سومار/ مردم بیرون باشند