لیبرال‌ها به اسم «حق اعتراض خیابانی» کلاه مردم را برمی‌دارند