مگر مرغ‌ها اعتصاب کرده‌اند که تخم‌مرغ پیدا نمی شود؟!