اصلاح‌طلبان در مدارس ابتدایی هم هاشمی را تخریب می‌کردند