ترامپ: نه تنها با هوش، بلکه نابغه‌ای با ثبات روانی هستم!