پرتاب صندلی‌های ورزشگاه ثامن توسط تماشاگران صنعت نفت + عکس