کاخ سفید:تمام گزینه‌ها برای بازگرداندن تحریم‌ها روی میز است