تذکر جدی رئیس جمهور به دامپزشکی درباره آنفلوآنزای مرغی