پشت پرده حضور خوانندگان تازه کار در برنامه «دورهمی»