انتقاد از سهم ۱۰ میلیاردی صنایع دستی از بودجه ۹۷/ نگرانیم!