برای روزی حرص نزنید تا از واجبات نمانید / توصیه‌های امام حسن عسکری(ع) به پیروانش